Metre ve Harf Ailesi

Ana sayfa | Hikayeler

 

Metre ve Harf Ailesi hakkında ön bilgi

Metre Ailesi 7 kardeştir. Babaları Bay Ölçen, anneleri de Bayan Ölçendir. Bunlar bir denizde kaybolmuşlardır. Anne ve babalarını kaybeden Metre kardeşler de ıssız bir adaya yerleşmişlerdir.

Ayrıca, bu adada Metre Ailesi'nin komşuları olan bir de Harf Ailesi yaşamaktadır. Bunların annelerinin adı Bayan Yazan, babalarının adı da Bay Okuyandır. Bayan Yazan ile Bay Okuyan da aynı denizde sır olmuşlardır. Metre Ailesi ile Harf Ailesinin öyküleri ayrı ayrı kitaplarda anlatılmaktadır.

Bu adada başka gizli aileler de vardır. Bu gizli aileler Metre Kardeşlerden türeyen ailelerdir. Kitapları okuduğunuzda bunları daha iyi tanıyacaksınız. Bu kitaplara göre, dünyada ilk kez matematik temel konularının tamamı Metre Kardeşlerden ortaya çıkmıştır. Okuma ve yazma işi de Harf Kardeşlerden ortaya çıkmıştır.