Metre ve Harf Ailesi

Ana sayfa | Hikayeler

 

HARFLERİN YAŞAM ÖYKÜSÜ


Metre ailesinin adasında, bir de kalabalık bir harf ailesi yaşı yormuş. Bunlar yirmi dokuz kardeşmiş.
Bunların liderleri ortanca kardeşleri “L” imiş. Yirmi dokuzu da ayrı karaktere sahipmiş. Kimi ince, kimi kalın, kimi yuvarlak, kimi düz, kimi korkak, kimi cesur, kimi sert, kimi yumuşak, kiminin ağzı açık, kiminin de gözleri kapalıymış. Kısacası, tüm insanlarda bulunan değişik bütün özellikler, bunlarda da varmış.

Bunların insanlardan farklı tarafları da varmış. En önemlisi de insanlarda bulunan kin, nefret, kıskançlık, yaramazlık ve kötülük gibi duygular, bu harf ailesinde yokmuş. Dünyadaki tüm harf aileleri ile birlik ve uyum içerisindelermiş.Harf ailesinin en büyük özelliği birbirlerini çok sevmeleriymiş. Hepsi de değişik karakter ve kişilikte olmasına rağmen, her konuda ama her konuda birleşebiliyorlar ve yardımlaşmayı seviyorlarmış.

Bunlardan yirmi bir tanesi korkak, sekiz tanesi de cesurmuş. Ancak; ne cesurlar, cesur olduklarından, ne de korkaklar, korkak olduklarından haberdarmış. Yani bunlarda böyle bir düşünce doğmamış. Korkak olanlar, yalnız başlarına hiçbir yere gidemezlermiş. Gerektiğinde cesur olanlardan bir tanesini yanlarına alırlarmış. Cesur olanlar sekiz tane olmalarına rağmen, korkak olan yirmi bir tanenin, her isteklerini yerine getirirmiş. Cesurların en sevimlisi de E harfiymiş. Korkaklar bir yere gitmeleri gerektiğinde yanlarına en çok E harfini alırlarmış.

Buna rağmen, E harfi hiç üşenmezmiş. Diğer cesurlar da bunu hiç kıskanmazlarmı ş. Örneğin; E dediğimiz zaman, yalnız başına koşar gelirmiş. “Be” dediğimizde de, B’nin hemen koluna girermiş. Genellikle bütün korkaklar E’yi kullanırlarmış. Be, Ce, Çe, De, Fe, Ge, ⁄e, He, Je, Ke, Le, Me, Ne, Pe, Re, Se, fie, Te, Ve, Ye, Ze gibi. Korkaklar, gerektiği zamanlarda ze, za, zı, zi, zo, zö, zu, zü, gibi diğer cesurları da yanlarına alıyormuş.

Aynı zamanda uyum içerisinde birleşebiliyorlarmış. Bir iş için birleşip, bir sözcük oluşturdukları nda, sözcüğün ilk hecesi kalın cesur harfle başlıyorsa, son heceleri de aynen devam ediyormuş. Eğer ince cesur harflerle
başlıyorsa, inceyle devam ediyormuş. Yani; bu harf ailesi çok uyumluymuş.

 

Hikayenin devamı kitapta bulunmaktadır.